KCO stopt

Na meer dan 50 jaar Kunst & Cultuur Overijssel valt het doek voor KCO

Na meer dan vijftig jaar ondersteuning aan het culturele veld en een belangrijke bijdrage aan een cultureel bloeiende provincie, blijken er onvoldoende kansen voor KCO om als marktpartij verder te gaan in 2013. Daarvoor is de aanspraak op voldoende provinciale subsidies als basis te gering. Omdat KCO geen compensatie ontvangt in de transitiekosten kan er geen sprake zijn van een normale bedrijfsbeëindiging en heeft KCO het eigen faillissement moeten aanvragen dat op 4 december door de Rechtbank Zwolle is uitgesproken.

In april deed Gedeputeerde Staten een voorstel aan Provinciale Staten en werden de contouren duidelijk van de nieuwe provinciale subsidiesystematiek, dat KCO geen structurele subsidie meer zou krijgen van de provincie. De organisatie zou aanspraak kunnen maken op incidentele subsidies. Bovendien werd er voorgesteld dat de provincie binnen kunst en cultuur zich zou gaan concentreren op haar kerntaken.

Tot genoegen hebben de Provinciale Staten tijdens de behandeling van de Perspectiefnota 2013 – 2016 nog extra € 1,2 miljoen voor cultuureducatie en participatie vrijgemaakt. Echter het uitvoeringsbesluit als vervolg op het besluit van Provinciale Staten van juli 2012 liet lang op zich wachten en bleek bovendien meer te neigen naar een sterk gereguleerde dan een open markt. De tijd om voortvarend voor te sorteren op de nieuwe situatie bleek te kort en bovendien de aanspraak op voldoende provinciale subsidies te gering om een gezond vervolg van KCO te kunnen garanderen. Zo moest KCO constateren dat na indringende interventies over de redelijkheid van de overgangstermijn de datum van 1 januari gehandhaafd bleef. Ook het verzoek om als 51-jarige provinciale steuninstelling compensatie te ontvangen in de transitiekosten werd niet gehonoreerd.

KCO is aan alle medewerkers veel dank verschuldigd voor de geleverde prestaties en betreurt het buitengewoon dat daarmee en op deze wijze de werkrelatie beëindigd moet worden.

(bron: kco.nl)

Over Hans Kerkhoff

Artistic and executive director at Stillis culture entertainment foundation. Vibraphone-player, percussionist, composer and arranger.
Dit bericht werd geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink .